Privacy, cookies & disclaimer

Middels deze verklaring leggen wij uit welke persoonsgegevens wij verzamelen en verwerken, voor welke doeleinden deze gegevens worden verwerkt en wat onze cookie policy is.


Algemeen
Wij respecteren de privacy van alle bezoekers van onze websites www.degezellin.nl & www.degezellin.shop, onze (potentiële) klanten en andere (potentiële) relaties. Persoonlijke gegevens die aan ons worden verstrekt, worden met de grootst mogelijke zorgvuldigheid behandeld en adequaat beveiligd. Uw gegevens worden niet verkocht, verhandeld of gedeeld met organisaties of individuen die niets met onze dienstverlening te maken hebben. Wij houden ons in alle gevallen aan de eisen die de Wet Bescherming Persoonsgegevens stelt.

Persoonsgegevens
In het kader van onze dienstverlening of wanneer u anderszins contact met ons heeft, bijvoorbeeld via e-mail of via het contactformulier op onze website(s), leggen wij de door u opgegeven gegevens vast. Wij bewaren en verwerken uitsluitend de persoonsgegevens die door u worden opgegeven.

Wij gebruiken uw gegevens voor de optimale uitvoering van onze dienstverlening.
Uw gegevens worden uitsluitend gebruikt voor het doel waarvoor u de gegevens hebt verstrekt. Uw gegevens worden in geen geval zonder uw uitdrukkelijke toestemming aan derden verstrekt, tenzij dat noodzakelijk is in het kader van de uitvoering van onze overeenkomst of wanneer dit wettelijk verplicht is.

Uw persoonsgegevens worden bewaard zolang dat naar ons oordeel en naar de aard van het contact noodzakelijk is.

U kunt te allen tijde onze websites bekijken zonder enige persoonlijke gegevens met ons te delen.

Websites van derden
Deze privacyverklaring is niet van toepassing op websites van derden die door middel van links/buttons met onze website(s) zijn verbonden, zoals de sociale media-buttons. Wij kunnen niet garanderen dat deze derden op een betrouwbare of veilige manier met uw persoonsgegevens omgaan. Wij raden u daarom aan de privacyverklaringen van onderhavige websites te lezen.

Cookies
Wij maken gebruik van cookies. Cookies zijn kleine bestanden met gegevens die op de harde schijf van uw computer, tablet of mobiele telefoon worden opgeslagen. Deze cookies worden gebruikt om onze website(s) beter te laten functioneren en deze te monitoren. Deze cookies worden niet gebruikt om u te identificeren.

Daarnaast maken wij gebruik van Google Analytics. Zo is het mogelijk dat er cookies worden geplaatst van Google Analytics met als doel data te verzamelen om u uiteindelijk een optimale gebruikerservaring te kunnen geven. Middels het verzamelen van data via Google Analytics krijgen wij inzicht in het gebruik en kunnen deze statistieken worden toegepast op haar website. De aldus verkregen informatie wordt, met inbegrip van het adres van uw computer (IP-adres), overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Wij hebben hier geen invloed op. Wij staan Google niet toe de verkregen analytics informatie te gebruiken voor andere Google diensten.

Derden hebben geen toegang tot de door ons geplaatste cookies. U kunt desgewenst de instellingen van uw browser wijzigen om cookies te weigeren. Het uitschakelen van cookies heeft alleen gevolgen voor de computer én de browser waarop u deze handeling uitvoert. Indien u gebruik maakt van meerdere computers en/of browsers dient u deze handeling zo vaak als nodig te herhalen. Indien u geen cookies accepteert, dan kan dit mogelijk gevolgen hebben voor het gebruiksgemak van onze site.

Inzage en wijzigen van uw gegevens
Voor vragen over dit privacy- en/of cookiebeleid of vragen omtrent inzage en wijzigingen in of verwijdering van uw persoonsgegevens kunt u te allen tijde contact met ons opnemen door het sturen van een e-mail aan shop@degezellin.nl. Gelieve in de onderwerpsregel te zetten “Persoonsgegevens”.

Wijzigingen in deze privacyverklaring
Wij behouden ons het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze privacyverklaring. U wordt dan ook aangeraden deze verklaring met enige regelmaat te raadplegen.

 

 

Disclaimer

​Algemeen
Het onderstaande is van toepassing op de websites van DE GEZELLIN. Door de website te gebruiken stemt u in met deze disclaimer.
 
Uitsluiting van aansprakelijkheid
Alle informatie op deze website is bedoeld voor persoonlijk gebruik. Aan de informatie kunnen geen rechten worden ontleend. Wijzigingen en typefouten worden voorbehouden. Wij spannen ons in om de informatie op deze website zo volledig en nauwkeurig mogelijk te laten zijn. DE GEZELLIN aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid voor schade op welke manier dan ook ontstaan door gebruik, onvolledigheid of onjuistheid van de aangeboden informatie op deze website.
 
Linken
Op de site staan hyperlinks (en informatiebronnen) die door derden onderhouden worden. DE GEZELLIN heeft geen invloed op de inhoud hiervan en staat niet automatisch achter de inhoud van de sites waarnaar verwezen wordt. DE GEZELLIN is niet aansprakelijk voor informatie en/of berichten die door bezoekers van de site via internet worden verzonden en/of verspreid.
 
Auteursrechten en intellectuele eigendomsrechten
Het auteursrecht op deze website berust bij DE GEZELLIN of bij derden welke met toestemming dit (beeld)materiaal beschikbaar hebben gesteld aan DE GEZELLIN. Vermenigvuldiging in wat voor vorm dan ook is alleen toegestaan na voorafgaande toestemming door DE GEZELLIN.
 
Voor vragen over de website verzoeken wij u om contact met ons op te nemen. U kunt hiervoor gebruik maken van ons contactformulier.
 
Ulvenhout, november 2022